کار طراحی گرافیکی بنر شیک

میزان کار و هزینه زمانی و کیفی و کمی برای طراحی بنرهای پیشرفته و شیک چقدر است؟ در چه صورت می توان کار حرفه ای و راضی کننده طراحی کرد؟
استفاده از خطوط مورب در بنرهای بزرگ چه بصورت رنگی و چه بصورت عدم استفاده از رنگ باعث زیبایی چندبرابر آن خواهد شد. هر محصولی هرچه طبیعی تر بر روی بنرها حک شود توجه بیشتری را به خود جلب می کند. هرچه میزان چیدمان رنگ، تصویرپردازی ها، تطابق متن و تصویر دقیقتر بوده طرح با کیفیتی فوق العاده حرفه ای طراحی خواهد شد.

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو