چاپ و طراحی سربرگ رسمی

چاپ و طراحی سربرگ رسمی رعایت مجموعه ای از نکات را می طلبد که باید نسبت به آنها دقت کافی داشت و با پیاده سازی شان، یک کار را حرفه ای ارائه نمود.
برای طراحی یک سریرگ رسمی، بسیار خوب است که از لوگو مجموعه یا شرکت استفاده شود. حتی اصول طراحی سربرگ رسمی گرافیکی تعیین می کند که اندازه و محل قرار گرفتن لوگو و آرم شرکت در کدام بخش سربرگ باشد. البته در چاپ سربرگ رسمی، رعایت این مسئله تنها یکی از چندین مورد مهم خواهد بود که باید انجام شود و جهت اطلاع از سایر بایدها، لازم است با مراکز طراحی ست اداری سربرگ، ارتباط برقرار کرد.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو