پایه و اصول طراحی گرافیکی

اگر طرح های گرافیکی را از روی اصول و پایه طراحی کنیم می توانیم بهترین طرح را ارائه دهیم.
دانستن اصول اولیه حوزه طراحی میتواند به کار هر کسی با هر شغل و مقامی بیاید ، با دانستن این اصول حتی اگر طراح و هنرمند هم نباشید ، می توانید با این اصول حداقل برای چیدن اثاثیه در اتاق و منزلتان استفاده کنید . ولی دانستن این اصول برای هر طراح گرافسیتی با این که امکان تکراری بودن آن ها هست ولی مطمئنا کارآمد هستند و باید این اصول را در کارهای خود رعایت کنند.
طراحی در چاپ و نشر یعنی ایجاد مفهوم، یعنی استفاده کردن از فرم ، ساختار ، و خلاقیت برای رساندن پیامی به افرادی که شما می خواهید پیام را بگیرند، با ایجاد کردن طرح ها و سر و شکل دادن و چیدمان محتوا و مضمون به شکلی که برای مخاطبان شما از لحاظ بصری جلب کننده ، خلاقانه و جذاب و خوشایند باشه می توانیم طراحی های گرافیکی در کارهایمان داشته باشیم.

انسجام (پیوستگی)، هم ترازی، تکرار، و کنتراست
اگر این چهار اصل را در کار خود رعایت کنیم می توانیم طرح هایی را ارائه دهیم که از لحاظ بصری برای بیننده جذاب باشد و بیننده در نگاه اول جذب طرح شود.

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو