ویژگی طراحی گرافیکی لوگو منحصر

ویژگی طراحی گرافیکی یک لوگو که منحصر به شرکتمان باشد باید به گونه ای صورت بگیرد که برندمان را بالا بیاورد، خیلی از شرکت های بزرگ هم از قواعد لوگوسازی استفاده نمی کنند که برایشان گران تمام خواهد شد.
لوگو یک تصویر کوچکی می باشد که در آن وظیفه ی طراح این است که تمام موارد را به بهترین شکل منتقل کند، لوگو می تواند برند را بالا بیاورد و این نکته برای توجیه آن بسیار قابل قبول است.
وظایف پراهمیّتی که فقط از لوگو بر می آید باید بسیار درست و هماهنگ باشد و از این طریق است که می شود امید داشت به رشد، یک لوگوی ویژه برای اینکه بتواند به صاحبش سود برساند قواعد زیادی در موارد مختلف دارد، از جمله: رنگ، طرح، شکل، فونت، اندازه، امکان سیاه سفید شدن طرح و… همه را باید در آموزش های مختلف آموخت و درباره ی آن فکر کرد، منحصر بودن نیاز به طرح دارد که در کشورمان کمتر کسانی هستند که بسیار دقیق و سنجیده در حوزه ی خود فعّالیّت کنند.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو