هزینه طراحی پاکت نامه اداری ملخی

پاکت نامه های اداری ابعاد استانداردی دارند که معروفترین آنها تحت نام پاکت ملخی شناخته می شود و هزینه طراحی مشخصی می توان برایش در نظر گرفت.
پاکت نامه اداری ملخی بسیار پر استفاده است و اغلب مجموعه ها به سفارش این مدل می پردازند.
هزینه طراحی پاکت نامه ملخی با دیگر انواع متمایز نیست و تنها به دلیل کارایی بالا و مرسوم بودن استفاده از این مدل است که سفارش زیادی برایش دیده می شود.
در پاکت نامه اداری تمرکز اصلی بر روی طراحی پشت پاکت است که باید اطلاعات جامعی را در اختیار قرار دهد و اغلب برای آن استفاده از مواردی همچون آرم شرکت یا آدرس، مرسوم می باشد.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو