هزینه طراحی ست اداری مدرسه

ست اداری یک مجموعه همچون مدرسه باید متناسب با فعالیت هایی که دارد، طراحی شود زیرا نوع نیازها متفاوت است و هزینه های مختلفی را هم شامل می شود.
ست اداری یک مدرسه بدون شک با ست اداری قابل استفاده در یک شرکت یا سایر مشاغل، تفاوت دارد. مثلا یک شرکت مهندسی به شدت کارت ویزیت برایش دارای اهمیت است در حالیکه برای مدرسه ها، طراحی سربرگ ست اداری در ابعاد مختلف و پاکت نامه، ضرورت بیشتری دارد.
بر همین اساس حتی برای طرح های نزدیک به هم نیز شاهد تفاوت در هزینه طراحی ست اداری هستیم که البته می توان مراکز ارائه خدمات ارزان را نیز برای این منظور، انتخاب نمود.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو