نرخ طراحی سربرگ مدرسه

نرخ طراحی سربرگ مدرسه هر اندازه پایین تر باشد، متقاضیان آن را راضی تر نگه می دارد و سفارش دهندگان این خدمت، هم مراکز دولتی و هم مراکز خصوصی هستند.
طراحی سربرگ برای هر مجموعه، شرکت، ارگان و سازمانی که مناسبات اداری دارد، لازم است و مدارس نیز قطعا به آن نیازمند هستند.
سربرگ مورد نیاز مدارس می تواند دارای دو اندازه رایج a4 و a5 باشد زیرا هر دو به شدت کارایی دارند.
طراحی سربرگ مدرسه باید ساده اما گویا باشد و نرخ طراحی اش بسیار مهم است زیرا مدارس همواره به فکر کاهش هزینه های خود هستند تا بتوانند موفق به اداره هر چه بهتر مجموعه خود شوند.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو