مهارت های لازم در طراحی گرافیک

پروژه طراحی گرافیک ممکن است شامل سبک و ارائه متن موجود و تصاویر موجود و یا تصاویر طراحی شده توسط طراح گرافیک باشد. قطعه هنری را می توان در هر دو فرم سنتی و دیجیتال گنجانید، که شامل استفاده از هنرهای تجسمی، تایپوگرافی، و تکنیکهای صفحهآرایی برای نشریات و بازاریابی است.
به عنوان مثال، یک داستان روزنامه با روزنامه;نگاران و عکاسان خبری آغاز میشود و پس از آن کار طراح گرافیک برای سازماندهی صفحه با طرحی مناسب و تعیین عناصر گرافیکی مورد نیاز آغاز می;شود. در مقاله مجله و یا تبلیغات، اغلب طراح گرافیک یا مدیر هنری به عکاسان و یا تصویرگران برای ایجاد قطعات اصلی ماموریت می;دهد تا در طراحی و صفحه;آرایی گنجانده شوند. و یا طراح ممکن است از تصاویر موجود و یا عکاسی استفاده کند. طراحی معاصر به کامپیوترهای امروزی کشیده شده;است،

به عنوان مثال در استفاده از رابط های کاربری WYSIWYG، که اغلب به عنوان طراحی تعاملی، و یا طراحی چندرسانه ای نامیده می;شود. یکی دیگر از جنبه طراحی گرافیک داشتن مهارت جستجو، تجزیه و تحلیل یک اثر هنری و به طور همزمان مشاهده آن به شیوه;های جدید است. طراحی گرافیک به مهارت هایی مانند قدرت برای متقاعد کردن مخاطب و فروش طراحی نیاز دارد. ارتباطات یک بخش کلیدی در طراحی گرافیک است.
منبع:ویکی پدیا
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو