مرکز طراحی انواع ست اداری سربرگ

انواع ست اداری سربرگ از نظر طرح و اندازه مختلف هستند و سفارش طراحی مدل های گوناگون آنها در این مرکز پذیرفته می شود.
ست اداری سربرگ، قالب و سایز مشخصی دارد. یعنی ابعاد آن برای چاپ مشخص هستند و برخی از مواردی که باید در طراحی آنها اعمال شود برای همگی آنها عمومیت دارد. اما با توجه به اینکه طراحی ست اداری سربرگ برای چه حرفه ای مد نظر باشد، شیوه انجام آن تفاوت خواهد داشت.
مثلا سربرگ یک وکیل از سربرگ شرکت مهندسی و یا سربرگ ست اداری پزشک کاملا مجزا است که این موارد در مرکز طراحی انواع ست اداری کاملا مورد توجه قرار می گیرد.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو