قیمت طراحی سربرگ مجله تبلیغاتی

طراحی سربرگ مجله تبلیغاتی به سبب آنکه باید بسیار اثرگذار باشد، نیازمند رعایت برخی نکات اساسی است و این مسئله در قیمت آن هم تاثیر دارد.
طراحی سربرگ فقط خاص ادارات و ست اداری نیست. علاوه بر اوراق اداری، مجلات مختلف از جمله انواع تبلیغاتی، نیازمند طراحی ویژه ای هستند. یک مجله تبلیغاتی باید کاملا گویا باشد و سربرگ های آن لازم است که به عنوان بخشی از نقشه راهنمای مجله، به خوبی طراحی شوند. مثلا اگر کمی دقت داشته باشیم، فهرست و صفحه بندی که خیلی اهمیت دارند، رابطه تنگاتنگی با چگونگی طراحی سربرگ مجله خواهند داشت. به همین علت سعی می شود مراکزی که این کار را با قیمت خوبی انجام می دهند، برای طراحی به خدمت گرفته شوند.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو