قیمت طراحی سربرگ اداری a4

قیمت طراحی سربرگ اداری a4 عرف مشخصی دارد اما با توجه به میزان کیفیت کار و حرفه ای بودن آن، انتظار تغییر نرخ، امری بدیهی است.
سربرگ اداری a4 کاربردی وسیع دارد و این سایز را جزو اندازه های استاندارد و بسیار متداول معرفی می کنند.
سربرگ ها و اوراق اداری عموما در دو قالب و سایز a5 و a4 طراحی می شوند که هر یک، کارایی خاص خود را دارد و با توجه به نیاز، ممکن است یکی بر دیگری ارجح تر شود.
قیمت طراحی سربرگ a4 هزینه مضاعف تری نسبت به طراحی سربرگ a5 ندارد و تنها در هنگام طراحی باید نکات مربوط به خودش را در نظر گرفت تا سطح کیفیت کار بالا بماند. به همین جهت و با توجه به یکسان بودن قیمت طراحی سربرگ در سایزهای مختلف، هر دو آنها پیوسته مورد سفارش قرار می گیرند.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو