قیمت طراحی انواع ست اداری

طراحی انواع ست اداری به صورت یکسان و با قیمت های مشابه انجام نمی شود و اگر به دنبال کاری منحصر به فرد هستید باید کاملا متناسب با نیاز خود سفارش دهید.
انواع ست اداری باید با حرفه و شغلی که برای آن طراحی می شوند، تناسب کافی داشته باشند.
تفاوت نیاز های یک وکیل با یک دفتر فنی و مهندسی، طراحی متمایزی از ست اداری را نتیجه می دهد. بنابراین طراحی ست اداری، انواع مختلفی را در بر می گیرد.
قیمت طراحی ست اداری هم تا حدی به زمینه فعالیتی مورد نظر بستگی دارد اما بیشتر از آن، تعداد اجزایی که در طراحی ست اداری مورد سفارش قرار می گیرند (همچون سربرگ، پاکت و غیره) تعیین کننده خواهد بود.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو