طراحی گرافیکی جلد مجله تبلیغاتی

موفقیت مجله تبلیغاتی و ترقیب بینندگان به خرید آن وابسته به طراحی گرافیکی جلد بصورت خلاقانه و جذاب آن دارد.
در سراسر دنیا مجلات بسیاری هستند که اکنون سالهاست روی جلد مشخص و ثابتی دارند ولی طرح روی جلد آنها در هر شماره تغییر می کند در این صورت هم برای خواننده تنوع وجود دارد و هم هویت ثابتی برای جلد مجله حفظ شده است.
سایت تبلیغات ایران از تمام تخصص طراحان خود برای رعایت اصول گرافیکی در طراحی روی جلد مجلات تبلیغاتی استفاده می نماید.
تخصص ما در اختیار شماست.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو