طراحی لوگو زیبا گرافیکی سازمانی

طرح نهایی لوگو برای اینکه زیبا باشد نیازمند به بررسی همه ی موارد برای طراحی گرافیکی است و این یعنی بایستی بدانیم در چه مسیری می خواهیم از لوگو استفاده کنیم، شرکت های سازمانی و صنعتی باید دقیق باشند.
یک نویسنده باید بتواند از قلمش استفاده کند تا افکارش را به بهترین شکل به مخاطبش منتقل کند، و می تواند در برخی موارد چندین کتاب را برای این کار ارائه دهد و در برخی موارد با یک کلمه این کار را می کند پس می توانیم به این نتیجه برسیم که طراح لوگو نیز مانند یک نویسنده ی ماهر باید لوگویی بسازد که بتواند نحوه ی کامل فعّالیّت یک شرکت را به بیننده اش ارائه دهد.

طرح لوگو سازمانی
یک لوگو که قرار است برای سازمان و نهادی دولتی یا خصوصی طرح گردد به طور حتم باید ارائه ی خوبی از وظیفه ی آن ها را داشته باشد، ولی در صورتی که اینگونه نباشد خیلی نمی تواند تأثیر گذار باشد، به لوگوی شرکت هایی مثل آب، گاز، برق اگر نگاه کنیم میبینیم که چقدر زیبا هم از نظر رنگ و هم شکل بهترین گزینه ها را انتخاب کرده اند و این از یک طراح هوشمند برخواهد آمد.

رنگ لوگو چه باشد؟
باید دقیق بررسی شود که یک طرح برای لوگو چه محصول، خدمت و ویژگی دارد که روی رنگ آن می تواند تأثیر گذار باشد، مثلا یک لوگو برای زیتون در بهترین حالت باید سبز باشد و در این شرایط می تواند معرّف خوبی برای سبزی زیتون باشد.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو