سامانه طراحی گرافیکی حرفه ای پلان

برای ترسیم پلانی از یک فضا چه سامانه هایی برای کمک به من وجود دارد؟برای رفع مشکلات مربوط به طراحی پلان از چه سامانه ای کمک بخواهم؟
شاید بهتر باشد اول بگوییم پلان چیست؟ پلان یک جز جدانشدنی در حوزه کاری معماران بوده و مجموعه ای بسیار مناسب و فوق العاده قوی برای ترسیم فضا را در اختیار معماران قرار می دهد، امروزه برای پیش روی سریع تر در امر طراحی پلان سامانه هایی شروع به فعالیت کرده اند که با رعایت قوانین معماری مشغول به طراحی پلان ها به صورت گرافیکی هستند. چنین سامانه هایی مجهز به سیستم رفع نقص بوده و برای معماران کمک بزرگی تلقی خواهند شد.

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو