روغن زیتون بیشترین سهم تجارت درون اروپایی را به خود اختصاص داده است

کشورهای اروپایی بیشتر روغن زیتون طبیعی خود را از سایر کشورهای اروپایی وارد می کنند که به تجارت درون اروپایی معروف است.
در سال 2021، 13 درصد از واردات روغن زیتون اروپا از کشورهای در حال توسعه بود.
بیشترین سهم تجارت درون اروپایی روغن زیتون فله ای است که توسط بزرگترین شرکتهای روغن زیتون خوراکی تولید است.
حجم قابل توجهی از روغن زیتون فله واقعاً مبادله نمی شود، بلکه فقط توسط این شرکت ها برای فرآوری به آن سوی مرزها منتقل می شود.
تولیدکننده روغن زیتون شیشه ای اروپایی دارای تأسیساتی در اسپانیا و ایتالیا است که روغن زیتون را بین آنها مبادله می کند.
روغن زیتون فوق بکر (EVOO) نوعی روغن زیتون است که بیشتر از کشورهای در حال توسعه وارد می شود.
در سال 2021، واردات EVOO اروپا 58 درصد از کل روغن زیتون اتکا وارداتی از کشورهای در حال توسعه را به خود اختصاص داد.
بین سال‌های 2017 و 2021، سهم واردات EVOO از کشورهای در حال توسعه نسبتاً ثابت باقی ماند اما سهم نفت تفاله خام در نوسان بود.
در سال 2017 با 17 درصد به اوج خود رسید و در سال 2020 به 9 درصد رسید و روغن تفاله خام به طور متوسط ​​سه برابر ارزان تر از روغن زیتون بکر است.
بنابراین، کشورهای در حال توسعه باید به دنبال فرصت هایی برای صادرات EVOO به اروپا باشند.
در پنج سال گذشته، واردات EVOO به تمام کشورهای اروپایی، به استثنای قبرس، رشد داشته است.
بیشترین افزایش در ایتالیا، اسپانیا و فرانسه بود که هر سه واردات و فرآیندهای بعدی (ترکیب، بطری و غیره) EVOO وارد کردند و در میان کشورهای غیر تولیدکننده، بیشترین افزایش واردات EVOO در آلمان، بریتانیا، هلند، بلژیک و لهستان بوده است.
 • منابع:
  1. The European market potential for olive oil
 • تبلیغات: 
  1. آیا می دانستید با خوردن رب می توانید صدای زیبایی داشته باشید!
  2. با لیمو ریه های خود را تصفیه کنید!
  3. تلویزیونی که تبدیل با ربات می شود
  4. گرانترین سرویس خواب جهان متعلق به دختر ایرانی