خدمات طراحی گرافیکی پوستر سیاه و سفید

آیا با وجود مدرنترین طرح های گرافیکی رنگی هنوز هم دیدن پوسترهای سیاه و سفید برای شما هیجان خود را دارد؟ ویژگی های تصاویر سیاه و سفید و در عین حال تأمل برانگیز چیست؟
در نگاه اول اینطور به نظر می رسد که پوسترهای سیاه و سفید دارای جذابیت کمتری بوده و افراد سراغ آن نمی رود، این تصور اشتباه است، طرح های گرافیکی که نقطه پرگار خود را بر رنگ های سیاه و سفید می گذارند معمولا مناسب تمام دوره ها و فصل ها هستند، چنین طرحی معمولا خدمات ویژه و فوق العاده ای را به همراه دارد و تکراری نمی شود، طراحان گرافیکی از آن پوستر ابرقدرت بدون عنصر رنگ یاد می کنند.