تعرفه طراحی گرافیکی لوگو سه بعدی

عمده ترین تفاوت تعرفه لوگوهای سه بعدی و جهار بعدی در چیست؟ طرح های گرافیکی لوگوهای چندبعدی از چه عناصری الهام گرفته اند؟
اغلب شرکت های تبلیغاتی و تجارتی لوگوهایی با طرح های سه بعدی را به لوگوهای معمولی ترجیح می دهند. برای طراحی لوگوهای سه بعدی معمولا از نرم افزارهای گرافیکی قوی همچون فتوشاپ، کرول، تری دی مکس استفاده می شود و طبیعتاً استفاده از لوگوها با عناصر بٌعد بالاتر نیازمند میزان تخصص بیشتر و در نتیجه دارای تعرفه بالاتری خواهند بود، علت تفاوت قیمت از هر نوع طرح با توجه میزان تخصصی بودن آن تعیین خواهد شد.

منبع: تبلیغات و طراحی لوگو