اصول طراحی گرافیکی جلدکتاب

طراحی گرافیکی جلد کتاب، چه اصولی دارد؟ آیا تمامی جلدهای کتاب به یک شیوه طراحی و چاپ می شوند؟
طراحی گرافیکی جلد کتاب ها، بسته به نوع کتاب، نوع قطع، محتوا، گروه سنی خواننده و … متعیر است. البته که اصولی برای طراحی جلد کتاب وجود دارد. با فراگیری این اصول بنیادی، به راحتی می توانید طرح های گرافیکی متنوعی برای کتاب ها ارائه کنید. برای آگاهی می توانید به سایت های معتبر در زمینه طراحی گرافیکی جلد کتاب مراجعه کنید.