ابتکار در طراحی گرافیکی جذاب

یکی از مواردی که در طراحی گرافیکی جذاب مدنظر قرار می گیرد به خرج دادن ابتکار توسط طراح برای رسیدن به جذابیت در راستای جذب مشتری است.
کارشناسان معتقدند اگر در طرح های گرافیکی قرار بر وزن دهی به عوامل موثر باشد وزنه ابتکار و خلاقیت بیشتر از همه خواهد بود. مورد توجه قرار گرفتن طرح گرافیکی به دلیل ابتکار، خستگی را از تن طراح بیرون خواهد کرد.. از آنجا طراحی گرافیکی ضلع اصلی تبلیغات است آن تبلیغاتی موثرتر خواهد بود که بتواند با استفاده از دانش ترکیب ابتکاری اشکال و رنگ ها به دنبال کردن چشمان مخاطبان بیانجامد. ابتکار طراحی گرافیکی از مسایل مهمی است که در کنار تبلیغات هدفمند قرار می گیرد.
در طراحی گرافیکی جذاب که مبتنی بر طرح ابتکاری ترسیم شده است ذهن طراح و مفهومی که قصد نمایش آن را دارد با اندکی دقت قابل نمایش خواهد بود اما نکته مهم آن است که هر طرحی برای هر تبلیغاتی مناسب نخواهد بود. به عنوان مثال استفاده از طرح های گرافیکی که الهام بخش ترویج موضوعات مرتبط با کتاب و کتابخوانی برای کودکان هستند برای سنین بالاتر جذاب نخواهند بود و رنگ های به کار رفته در آن ها شاید برای سنین بالاتر فانتزی و غیرملموس قلمداد شود.
نکته مهم دیگر در ابتکار طراحی گرافیکی به منظور جذاب نشان دادن طرح ها استفاده از رنگ های مدرن و به روز و ترکیب مناسب رنگ ها می باشد. نه چنان طرح بی روح باشد که مخاطب از کنار آن به راحتی عبور کند و نه چنان رنگ زده باشد که چشم مخاطب را بزند. حفظ تعادل در ترکیب مناسب رنگ ها بر اساس روانشناسی رنگ ها و مخاطبان شکل خواهد گرفت که علاوه بر ابتکاری بودن طرح گرافیکی جذابیت را هم به ارمغان آورد.
منبع: تبلیغات و طراحی لوگو